Het stenen tijdperk is niet beëindigd omdat de stenen op waren.

Cees Oosterwijk

Je ziet het pas ,

als je het door hebt.

Johan Cruijff

 

 

Hoe zou het zijn om deze plek, de aarde, weer aan te doen … voor onze verwanten

Braungart & McDonough

De coöperatieve vormen van samenwerking en zelforganisatie lijkt een stille revolutie aan te kondigen

Tine de Moor

Metropolitan regions will not come te balance until each one is small and autonomous enough to be independent

Christoffel Alexander 

Instead of there being a single solution to a single problem, I argue that many solutions exist to cope with many different problems 

Elinor Ostrom 

It is especially important to consider the question of fragmentation, because fragmentation is now widespread, not only throughout the society, but also in each individual;... which creates an endless series of problems and interferes with our clarity of  perception so seriously as to prevent us being able to solve most of them

David Bohn

Het particulier initiatief is noodzakelijke als aanvulling op of tegenwicht tegen overheid of markt. Het richt zich op maatschappelijke noden die politiek worden verwaarloosd, commercieel minder interessant zijn of tussen overheid en markt bekneld raken. Daarnaast zijn er de nieuwe sociale bewegingen: netwerken van burgers. Het idee van de ‘commons’ is hier een voorbeeld van

Herman Tjeenk Willink

The smart city concept will embrace not only a city's endowment of hard physical infrastructure, but also the availability and quality of knowledge communication and social infrastructure (social capital). It will be an active platform for knowledge-exchange between cities and there partners at all levels.  

Tim Campbell 

Niets in het leven hoef je te vrezen. Je hoeft alleen maar te begrijpen. Nu is de tijd gekomen om meer te begrijpen, zodat we minder hoeven te vrezen.  

Marie Curie

Senior management is simply a flag bearer when a business decision is made. It is of no use unless others follow the flag.

Eiji Toyoda

De eerste hoofdwet van de techniekfilosofie is dat elke oplossing ook verlies met zich meebrengt. De oplossing is direct zichtbaar, het verlies komt als het te laat is

Dirk Bezemer