Boek Wolk 777   Over Crisis , Krimp en Duurzaamheid 

Boekwolkhhdef Mb
PDF – 2,3 MB 622 downloads

 

VOORWOORD

Door Pieter Cloo, Directeur Boer&Croon Ruimtelijke Investeringen

“Sommige bewegingen en veranderingen zijn te groot om in één keer te bevatten. Het gevolg is ontkenning, reacties uit de oude tijd – die al gauw onvoldoende blijken om de veranderingen en de daarbij optredend problemen adequaat tegemoet te treden. Fascinerend is daarom de poging van Gertrud Blauwhof en Willem Verbaan om de achterliggende verandering te ontdekken bij de crisis die afgelopen tijd is losgebarsten, maar die zich al in de afgelopen jaren ontwikkelde. Elke paradigmawisseling gaat gepaard met één en vaak meerdere crises. Op dit moment zijn dat een kredietcrisis, een klimaatscrisis, een ecologische crisis, een waardencrisis.

Het ontstaan van de kredietcrisis beschrijven Blauwhof en Verbaan helder en niets verbloemend. De verbazing van de schrijvers in hun zoektocht in de literatuur heeft mij zeer geboeid. Zij zochten in de wetenschapsfilosofie naar antwoorden op de vraag hoe het kan dat kennelijk niemand iets heeft gezien. Het beeld van het konijn en de eend van Thomas Kuhn verklaart veel. Op journalistieke wijze nemen de schrijvers de lezer mee naar de filosofieën van Joseph Schumpeter met zijn creative destruction. Het onderscheid tussen productief kapitaal en financieel kapitaal op basis van de theorie van Carlota Perez verheldert veel. De relatie daarvan met de Kondratieff-golven werpt een interessant licht op de economische geschiedenis. De voorbeelden van de aardolie-industrie en de automobiel sector, ooit start-ups, geven scherp aan dat we op zoek moeten naar de nieuwe innoverende krachten die de wereld brengen naar de volgende golf. Is dat inderdaad cradle to cradle, nanotechnologie, elektrische duurzame mobiliteit? Helder is dat we, jong en oud, daar heel hard aan zullen moeten werken.

Oplossingen zijn alleen te vinden door de fenomenen goed te begrijpen, door creativiteit aan te wenden, door nieuwe dingen te proberen, en door op lange termijn te denken. Dit nu zijn kernwaarden in het boek, dezelfde kernwaarden die ook nodig zijn bij het helpen van bedrijven en instellingen om deze paradigmawisselingen te doorzien en ermee om te gaan voor een gezonde toekomst van mens, aarde en bedrijf.”