artikelen

 

 

Case 2 : Zelfbouw in Amsterdam

 

Met voldoende deelnemers gaat er een zelfbouwgroep van start in het project Blok Nul in de Houthavens in Amsterdam. Een samenwerkingsverband van vijf architectenbureaus, De Hoofden, heeft een groep belangstellenden verzameld die naar eigen wens een forse casco-loft kunnen inrichten. Ze bieden hun een vaststaande bouwstructuur waarbinnen ze vrij zijn. Dit initiatief is door het project Houthaven uitgeroepen tot voorbeeldproject. Door deze vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij burgers verantwoordelijk zijn, kunnen kosten gespreid worden en werkzaamheden in samenhang worden uitgevoerd. Individuele plannen gaan vaak gepaard met hoge kosten en grote risico’s. Collectief particulier opdrachtgeverschap genereert meer betrokkenheid en verbetert het contact tussen de architect en de toekomstige bewoner.